Gå till innehållet

Niklas Sörensen Vd, Ramboll Sverige

Niklas Sörensen är sedan 2016 vd på Ramböll. Niklas har ett stort engagemang för ökad digitalisering inom samhällsbyggnad och ser stora möjligheter för resurseffektivisering. 2013-2016 affärsområdeschef för Samhällsbyggnad Sverige på WSP, med ansvar för 1 000 medarbetare inom väg, järnväg och infrastruktur för vatten och telecom. Mellan 2007-2012 divisionschef på Grontmij med olika geografiskt ansvar och under perioden 2011-2012 vice VD med speciellt fokus på teknik och affärsutvecklingen. Startade arbetslivet 1997 som huskonstruktör på Ramböll (Scandiaconsult). Han är civilingenjör från KTH med examen 1997.