Gå till innehållet

Sanna Edling Projektchef stadsdelen Mälarporten med Västerås nya resecentrum, Västerås stad

Sanna Edling, Västerås Stad, är sedan 2017 projektchef för stadsutvecklingsprojektet Mälarporten med Västerås nya resecentrum. Projekt Mälarporten är Västerås stads mest komplexa stadsutvecklingsprojekt och bjuder ständigt på nya utmaningar.

Hon har tidigare ansvarat för projekt som HSB Living Lab & HSB Klimattåget. HSB Living Lab är är ett forskningshus på Chalmers i Göteborg med en lång rad samarbetspartners där forskning om framtidens boende pågår i realtid. Hon har varit chef för Utvecklings- & hållbarhetsfrågor inom HSBs nyproduktion.
Brinner för frågor kring utveckling, boende och hållbarhet. Sanna har en civilekonomexamen 2000 samt en kandidatexamen i miljöteknik 1999.