Gå till innehållet

Sven Junkers Chef Skanska Teknik

Sven Junkers, chef för Skanska Teknik, med teknisk och ekonomiskt ansvar för att leda och utveckla verksamheten och teknikkompetensen inom Skanska Teknik och Skanska Sverige. Teknik är en resultatenhet inom Skanska Sverige bestående av cirka 300 medarbetare som verkar inom Skanskas samtliga verksamhetsgrenar och över hela landet. Skanska Tekniks uppdrag är att stötta verksamheten med expertkunskap inom strategiskt viktiga och kritiska teknikområden samt att även arbeta med interna och externa utvecklingsprojekt. Sven har sedan examen från Chalmers tekniska högskola 1986 arbetat på Skanska Teknik och varit verksam inom samtliga verksamhetsgrenar och haft en rad olika ledar- och chefsroller. Att över tid ständigt förbättra, optimera och utveckla både teknik kopplat till produktion och verksamheten har alltid varit prioriterat.