Samhällsbyggnadssektorn i Sverige omsätter årligen cirka 1 000 miljarder kronor (25 procent av BNP) och sysselsätter 500 000 personer. Till sektorn räknas företag med verksamhet inom byggindustri, fastighetsförvaltning och byggmaterialindustrier samt arkitektföretag och tekniska konsultföretag. I sektorn ingår också ett stort antal offentliga aktörer, som myndigheter, kommuner och landsting, som både agerar i sektorn genom sin roll som byggherrar och även ansvarar för planprocesser, regler och lagkrav.

Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer. Vi arbetar för mer och bättre forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn.

De stora utmaningar samhället står inför ställer krav på ökad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor och intressen inom samhällsbyggandets olika områden. Satsningar på att utveckla samhällsbyggnadssektorn ger stor utväxling för hela samhället. Inte minst bidrar forskning, innovation och utveckling till betydande pusselbitar i byggandet av det goda samhället och till att lösa viktiga samhällsutmaningar.