Innovation och forskning är fokus i allt vad IQ Samhällsbyggnad gör. Vi utgör ett kitt mellan näringsliv, politik, myndigheter, akademi och brukare. Vi är övertygade om att samverkan kring gemensamma utmaningar är nödvändigt. Vi jobbar för satsningar för på relevant forskning av hög kvalitet - och innovationer som bidrar till omställningen i samhällsbyggandet.

IQ Samhällsbyggnad framtidssäkrar svenskt samhällsbyggande

Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi jobbar i nära dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället för att:

  • Identifiera sektorns utmaningar och möjligheter
  • Initiera forsknings- och innovationssatsningar
  • Utveckla kunskapsfronten genom att ansvara för program och uppdrag
  • Öka mottagarkapaciteten hos sektorn för nya produkter, tjänster och processer
Medlemmar

Vi har runt 100 medlemmar från hela samhällsbyggnadssektorn. Genom vår bredd kan vi föra hela sektorns talan och få politiker, myndigheter och media att lyssna.

Vi får saker att hända!

Hos oss möts utvecklingsinriktade människor inom näringsliv, myndigheter, kommuner och akademi. Här startas konkreta projekt, långsiktiga forsknings- och innovationsprogram och här ordnas möten, seminarier och workshoppar på lokal, nationell och europeisk nivå. IQ Samhällsbyggnad är en stark röst för samhällsbyggnadssektorn i vårt gemensamma arbete för att påverka regeringen och EU i forsknings- och innovationsfrågor.

Om du vill veta mer om vad vi gör:

Medlemsnytta på kort och lång sikt

Att vara medlem hos IQ Samhällsbyggnad innebär nytta på både kort och lång sikt. På kort sikt kan din organisation få hjälp med att komma vidare i konkreta forskningsfrågor i vardagen. På längre sikt har medlemskapet ett strategiskt värde för att stärka ditt företags eller organisations utveckling genom IQ Samhällsbyggnads unika nätverk och verksamhet.

Läs mer om medlemskapet och bli medlem

Foto: Trygve Finkelsen (Istockphoto)