Gå till innehållet

Program och projekt

IQ Samhällsbyggnad har uppdrag av svenska staten och EU att koordinera ett antal forsknings- och innovationsprogram. Vi är också med i det europeiska partnerskapet Driving Urban Transition där vi ansvarar för kommunikationen. Det här engagemanget ger oss ett unikt nätverk, förankring och närhet till akademin och det svenska innovationssystemet. Vår verksamhet är sammanlänkad med den senaste kunskapsutvecklingen och har de bästa förutsättningarna att skapa samverkan mellan offentlig sektor, politik, näringsliv, akademi och andra organisationer.