Gå till innehållet

Program och projekt

IQ Samhällsbyggnad fungerar som plattform, samordnare och samarbetspartner i sektorsövergripande program och projekt inom sektorn. Vi gör detta på uppdrag av myndigheter, medlemmar eller EU. Vilka programmen och projekten är varierar över tid men när vi väljer vad vi engagerar oss i är alltid utgångspunkten att det ska ge ett mervärde för våra medlemmar.