Smart Built Environment

Läs mer om Smart Built Environment

Svensk BIM till världen

Sverige har potential att bli världsledande inom BIM (Byggnadsinformationsmodellering). IQ Samhällsbyggnad har definierat IT i bygg- och fastighetssektorn, och specifikt BIM, som ett av de svenska styrkeområdena. Vinnova tar upp behovet av digitalisering i sin satsning på strategiska innovationsområden.

I juli 2012 beviljade Vinnova planeringsbidrag till IQ Samhällsbyggnads projekt som hade målet att ta fram en SIO-agenda för att utveckla konkurrenskraftiga svenska BIM-tillämpningar. Den 30 april 2013 lämnade vi in vår strategiska forsknings- och innovationsagenda för ICT och BIM till Vinnova. Agendans fullständiga titel är "ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande - en forsknings- och innovationsagenda för ökad svensk konkurrenskraft. Hållbart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta genom effektiv informationshantering".

Dokument