Samordning av EU-insats

För att stärka den svenska samhällsbyggnadssektorns roll i den Europeiska unionens initiativ och program för forskning och innovation krävs en långsiktig samlad insats. IQ Samhällsbyggnad fick i december 2010 i uppdrag av Miljödepartementet att ta fram ett förslag till utformning av en samordningsfunktion för detta syfte. Samordningen skulle omfatta initiativ inom området EEB - energieffektivisering av byggnader. Projektet genomfördes under våren 2011 i samarbete med SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Nytt nationellt nätverk

Det nationella nätverket EeB Sweden såg dagens ljus den 10 juni 2011. Startmötet anordnades i form av en workshop som förankrade IQ Samhällsbyggnads rapport och tog fram grundläggande instruktioner för samordningsfunktionen.

Från och med hösten 2011 drev CERBOFs programkansli på IQ Samhällsbyggnad och SP arbetet vidare för att befästa formerna för nätverkets verksamhet. EeB Sweden var öppet för aktörer inom akademi, industri och offentliga organ.