Projektet syftade till att skapa:

  • Ökad EU-finansiering till svenska samhällsbyggnadssektorns forskning och innovation
  • Ökad konkurrenskraft för svenska företag
  • Bättre förutsättningar för sektorns aktörer att driva FoI-arbete på internationell nivå.

Projektet skulle sprida tidig information om kommande satsningar för att ge sektorn större möjlighet att hinna skriva ansökningar och formera konsortier. Syftet var även att IQ Samhällsbyggnad och deltagande ska kunna dela kunskap med varandra om tillgängliga resurser för processledning av ansökningar och koordinering av EU-projekt.