Programmet Formas-IQ Samhällsbyggnad vilade i stor utsträckning på erfarenheter från tidigare insatsområden inom Formas, främst "Byggherren med kunden i fokus", "IT Bygg och Fastighet" och "Elanvändning i bebyggelsen", samt programmet "Competitive Building".

Utlysningar

Programmet genomförde genom totalt 15 utlysningar. Vid några tillfällen samordnades utlysningar med europeiska pilotprogram och gemensamma internationella utlysningar.

På den europeiska arenan deltog Formas, BIC och IQ Samhällsbyggnad i EU-projektet Eracobuild. Våren 2011 administrerade Formas svenska ansökningar till Eracobuild-utlysningen Sustainable Renovation 2011 inom ramen för en nationell utlysning med titeln "Sustainable Renovation Formas - IQ Samhällsbyggnad (BIC 14)".

Utvärderingar av samarbetet

Formas genomförde två utvärderingar av programsamarbetet med BIC.

Våren 2012 genomförde Formas på uppdrag av regeringen en kartläggning av finansieringen till samhällsbyggnadsforskning. I rapporteringen av kartläggningsuppdraget konstaterade Formas att programsamarbetet med BIC och IQ Samhällsbyggnad tillfört samhällsbyggnadsforskningen cirka 360 miljoner kronor.

Sammanlagt beviljades över 120 projekt finansiering inom programmet Formas-BIC/ Formas-IQ Samhällsbyggnad. Enligt Formas rörde det sig om "projekt som täcker ett brett spektrum av relevanta och aktuella forskningsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn".

Dokument