BIM Alliance

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM - digital strukturerad informations- hantering. Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier.

Visionen för OpenBIM var ett bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM och föreningen OpenBIM drev den gemensamma BIM-utvecklingen mot konkreta mål. Den 1 januari 2014 bildades BIM Alliance vid en sammanslagning av de tre föreningarna buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM.

Bakgrund och finansiering

Ett branschgemensamt initiativ för utveckling och implementering av informationsteknologi i svenska bygg- och fastighetsföretag lyftes redan i slutet av 1990-talet. Programverksamheten inleddes 1998 under namnet "IT Bygg och Fastighet" (ITBoF). I följande fas byggde industrigruppen "ICT2008" vidare på resultaten från ITBoF.

År 2009 länkades det fortsatta arbetet över i OpenBIM. 15 sektorsaktörer medverkade vid starten med medel och andra resurser. Vid ingången av 2012 var antalet aktivt engagerade intressenter uppe i 90.

IQ Samhällsbyggnad och OpenBIM

OpenBIM drevs som en fristående organisation, där IQ Samhällsbyggnad, som utgjorde kansli och administrativ hemvist för sektorsföreningen. IQ Samhällsbyggnad arbetade, i samverkan med OpenBIM, aktivt för en effektiviserad digital informationshantering i sektorn.