BQR Best Practice Project var ett flerårigt projekt där flera stora branschaktörer tog fram verktyg för att mäta och följa upp alla typer av byggprojekt. Företagen arbetade tillsammans med Chalmers och SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling, för att utveckla verktygen.

Efter en första lansering 2009, då under namnet BQR-Bestpractice, testades mätverktygen av ett flertal organisationer i små och stora byggprojekt samt i byggserviceuppdrag. I den uppgraderade versionen, under namnet IQ Byggprocessmätning, använde flera kunder verktygslådan för att på olika sätt mäta och effektivisera sina projekt och byggverksamheter.

Fortsatt utveckling

Med IQ Byggprocessmätning skapades strukturerad mätning av byggprocesserna som enkelt effektiviserade byggandet. Under 2013 blev IQ Byggprocessmätning BPM Byggprocessmätning då Prifloat AB tog över hela ansvaret för fortsatt utveckling av mätkonceptet.

Läs mer om om Byggprocessmätning