Inom ramen för regeringens samverkansprogram Smarta Städer har en rapport om digitalisering av planprocessen tagits fram. Här kan du ta de av de mest prioriterade åtgärderna. Filmen är ca 6 minuter lång.