Arena för anläggning och infrastruktur

En vision om mer väg och järnväg för pengarna samt stabil och uthållig lönsamhet var drivkraften bakom projektet FIA – Förnyelse i anläggningsbranschen. FIA startades på initiativ av Vägverket och Banverket 2003, och slutfördes enligt plan i mars 2012.

Den 12 mars 2013 fick beställare, projektörer, leverantörer och förvaltare inom anläggning och infrastruktur ytterligare ett tillfälle att mötas upp under en heldag i FIAs tecken. IQ Samhällsbyggnad drev arrangemangen kring FiA-dagen som ett projekt i samarbete med Trafikverket och flera andra av FIA-projektets nyckelaktörer.

Swedish Networks of Excellence

IQ Samhällsbyggnads föregångare BIC var koordinator för Bro och Tunnel, ett kompetenscentrum i samarbete med Vägverket och sedan Trafikverket.

Bro och Tunnel etablerades som ett av flera så kallade Swedish Networks of Excellence (SNE). Syftet var att utveckla och fördjupa samarbetet mellan framstående svenska forsknings- och utvecklingsaktörer. Bro och Tunnel har knutit samman ledande svenska forskare och expertis på den praktiska utvecklingen av arkitektur, konstruktion, byggande, material och produkter samt drift av broar och tunnlar.

Ett klart fokus för Bro och Tunnel var att bevaka forskning och innovation på den internationella arenan. Nätverket deltog också i internationella projekt och etablerade strategiska allianser med internationella Networks of Excellence.