Sverige deltar Energimyndigheten och Vinnova som finansiärer.

Områden

Utlysningen är till för projekt som fokuserar på en av följande områden:

- Innovativa lösningar för att minska trängsel i stade
- Implementering av den smarta stade
- Att skapa staden tillsamman
- Minska de negativa effekterna av byggarbetsplatser.

Projektens utformning

- Har ett utmaningsdrivet tillvägagångssätt med behovsägaren i en aktiv roll.
- har en tvärdisciplinär- och tvärsektoriell konstellation med aktivt samarbete mellan samtliga intressenter i projektet.
- Är fokuserat på innovativa lösningar, konceptvalidering, demonstrering eller test av replikering och uppskalning
- Visar på mervärdet med europeiskt samarbete.

Varje projekt ska bestå av ett konsortium bestående av minst tre stödberättigade parter från minst två av de fem deltagande länderna (Belgien, Finland, Norge, Sverige, Österrike). Aktörer från andra länder har möjlighet att delta genom egen finansiering. Aktörer inom samtliga sektorer kan söka givet att de är en juridisk person.

Dokument

Ytterligare information

Fullständig information om utlysningen hittar du på utlysningens webbplats.

JPI Urban Europes webbplats

Kontaktpersoner

Vinnova
Lars-Gunnar Larsson
08 - 473 31 37
lars-gunnar.larsson@vinnova.se

Felicia Gustafsson
08 - 473 30 79
felicia.gustafsson@vinnova.se

Energimyndigheten
Emina Pasic
016 - 544 21 89
emina.pasic@energimyndigheten.se