Nyttiggörandeutskottet inom IQ Samhällsbyggnad tilldelades under 2020 medel av Vinnova, genom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030, för att genomföra en förstudie till ett större projekt inom nyttiggörande.

I förstudien genomförs en kartläggning, intervjuer och omvärldsbevakning för att få riktlinjer till, och struktur för, ett mer omfattande projekt. I det större projektet vill vi se hur forsknings- och utvecklingsarbete bättre ska kunna komma ut till marknaden och kommersialiseras. Projektet ska också hantera de krav som forskningsfinansiärerna bör ställa på projekt redan i utlysningsstadiet. En viktig del är även att identifiera framgångsfaktorer och goda exempel för ökat nyttiggörande.

Förstudien ska vara klar i maj 2021. Förstudien drivs av en arbetsgrupp. Nyttiggörandeutskottet är referensgrupp.