Standardisering inom samhällsbyggnadssektorn är viktigt för att främja effektivisering, kvalitet och förutsägbarhet. Projektet Nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande görs på uppdrag av Samhällsbyggandets Regelforum.

Här presenteras ett förslag på hur standardisering kan stärkas genom införandet av sektorsframtagna normer som ska tas fram enligt fastställda principer. Inom projektet önskas, med bifogad remiss, feedback på förslaget med tillhörande principer.

Standardiseringsstrategin består dels av en ramverksstrategi, och dels av en delstrategi kopplat till de byggregler som tas fram av Boverket inom ramen för Möjligheternas byggregler. Genom att detaljeringsnivån minskar i byggreglerna behöver sektorn satsa mer på standardisering, t.ex. genom satsningar inom svensk standard, sektorsframtagna normer och andra typer av branschöverenskommelser.

Projektägare är Samhällsbyggandets Regelforum, IQ Samhällsbyggnad med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) som största finansiär.

Som bakgrund till remissen är det viktigt att förstå Boverkets nya regelmodell. Läs mer på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/

Mer information om projektet och Samhällsbyggandets Regelforum finns här:https://www.sbuf.se/projektresultat/projekt?id=eefee0f2-483b-4e61-b3bb-52e982d40bb9https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/

Svar på remissen skickas med denna mall senast 28 februari till Lucas Andersson lucas.andersson@briab.se.

Frågor om projektet och remissen kan skickas till michael.stromgren@briab.se.

Remisswebbinarium -modellkoncept för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande

Den 15 februari med start kl. 12.00 håller vi ett remisswebbinarium om modellkonceptet för nationell strategi för standardisering inom samhällsbyggande. Modellkonceptet för standardiseringsstrategin presenteras och det finns möjlighet att ställa frågor.

Läs mer och anmäl dig här