Den 15 februari arrangerade vi ett remisswebbinarium om modellkonceptet för standardisering inom samhällsbyggande. Det var ett välbesökt webbinarium med ett 60-tal deltagare, många frågor och stort engagemang. Ta del av inspelningen här:

Kristina Gabrielii, biträdande projektledare Samhällsbyggandets Regelforum inledde med att berätta om Samhällsbyggandets Regelforum som är sektorns gemensamma plattform där vi tillsammans bidrar till utvecklingen av befintliga och nya regelverk.

Modellkonceptet för standardiseringsstrategin presenterades av Michael Strömgren och Caroline Bernelius Cronsioe och därefter fick deltagarna möjlighet att ställa frågor och få svar. I modellkonceptet föreslås krav och principer för sektorsnormer. Byggsektorn behöver ställa om snabbare mot ett hållbarare och mer innovativt byggande. I remissen ingår förslag som kan svara mot de behov som samhällsbyggnadssektorn har lyft fram, t.ex. bredare representation vid normutveckling och att konsekvenser ur ett hållbarhetsperspektiv värderas.

Frågor och svar som uppkom och besvarades under webbinariet finns sammanfattade här.

Presentationen som visades finns att ta del av här.

Standardiseringsstrategin består dels av en ramverksstrategi, och dels av en delstrategi kopplat till de byggregler som tas fram av Boverket inom ramen för Möjligheternas byggregler. Genom att detaljeringsnivån minskar i byggreglerna behöver sektorn satsa mer på standardisering, t.ex. genom satsningar inom svensk standard, sektorsframtagna normer och andra typer av branschöverenskommelser.

Projektägare är Samhällsbyggandets Regelforum, IQ Samhällsbyggnad med Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) som största finansiär.

Som bakgrund till remissen är det viktigt att förstå Boverkets nya regelmodell. Läs mer på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/mojligheternas-byggregler/

Svar på remissen skickas med denna mall senast 28 februari till Lucas Andersson lucas.andersson@briab.se.

Frågor om projektet och remissen kan skickas till michael.stromgren@briab.se.