"Varför behöver vi ett nytt regelverk? Vi står inför väldigt stora utmaningar när det gäller hållbarhet, cirkularitet, återbruk, digitalisering med mera, och då måste vi naturligtvis ha ett regelverk som också öppnar upp och skapar förutsättningar och inte konserverar oss i ett gammalt sätt att arbeta. Det här ska skapa möjligheter", säger Tommy Lenberg vd på Byggherrarna. Samtidigt menar Tommy att man inte ska glömma bort tidigare regelverk som bygger på erfarenhet och beprövade metoder.

Emma Hult, projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum, medverkade också vid konferensen och menar att det finns mycket kunskap i branschen, och stora möjligheter i arbetet framåt.

"Det här är en lång resa och vi har precis bara börjat. Vi på Samhällsbyggandets Regelforum har en uppgift att samla sektorn för att vi ska göra det här tillsammans. (...). Vi måste axla det ansvar vi nu får, nu när man förskjuter ansvar till sektorn, och det tycker jag att vi ska vara stolta över och se möjligheterna i", säger Emma Hult, projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum.

Deltog i konferensen gjorde också infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson som talade på temat ökat bostadsbyggande genom förenklade byggregler, samt representanter från bland annat Boverket, Svenska institutet för standarder (SIS), IQ Samhällsbyggnad och Direktoratet for Byggkvalitet (DIBK) i Norge som berättade om hur de arbetat med utvecklingen av sina byggregler. Exempel och lärdomar lyftes och aktuella frågor belystes och besvarades.