Samhällsbyggandets Regelforum är sektorns initiativ för ett ökat aktörsansvar för att utveckla befintliga och nya regelverk som möjliggör ett modernare, effektivare och mer innovativt byggande med helhetssyn, hållbarhet och långsiktighet som ledstjärnor. Ordförandeskapet roterar mellan styrgruppens ledamöter, där Rikard Silverfur nu tar över. Rikard är chef för Utveckling & Hållbarhet på Fastighetsägarna Sverige. Han har en lång och bred bakgrund inom sektorn och stor förståelse för de utmaningar som samhällsbyggandet är mitt i.

Rikard, vad tror du är den största utmaningen för sektorn just nu?

- Den största utmaningen för sektorn just nu är att säkerställa en smidig implementering av de nya byggreglerna, en utmaning som delas av sektorn, Boverket och kommuner. Dessa regler är nödvändiga för att främja hållbarhet och innovation, men de innebär också stora förändringar i roller, ansvar, arbetsmetoder och processer. Att se till att alla aktörer förstår och kan tillämpa de nya reglerna effektivt är avgörande för att vi ska kunna uppnå våra gemensamma mål, säger Rikard.

Varför är Samhällsbyggandets Regelforum ett viktigt forum?

- Samhällsbyggandets Regelforum är ett avgörande forum eftersom det samlar olika aktörer inom samhällsbyggandet för att diskutera och utveckla regelverk som gynnar hela sektorn. Genom att främja dialog och samverkan bidrar forumet till att skapa en gemensam förståelse för utmaningar och möjligheter. Detta är särskilt viktigt i en tid då hållbarhet och innovation är centrala för att möta framtidens behov.

Läs mer om Samhällsbyggandets Regelforum här.

Samhällsbyggandets Regelforums styrgrupp
Rikard Silverfur, Fastighetsägarna (ordförande)
Lars Redtzer, Byggföretagen
Danielle Zachrisson, Byggherrarna
Jenny Svärd, Byggmaterialindustrierna
Anders Persson, Innovationsföretagen
Anders Gustin, Installatörsföretagen
Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad
Sofia Hansdotter, Sveriges Allmännytta
Olof Mundt-Petersen, TMF

Partners till Samhällsbyggandets Regelforum
Studentbostadsföretagen
Stöldskyddsföreningen
Svensk Betong
Svensk Försäkring
Sveriges Kommuner och regioner
Säker Vatten

Vi behöver också ditt engagemang, läs mer om partnerskapet här

Samhällsbyggandets Regelforum samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Verksamheten byggs successivt upp och leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och TMF.